عوارض آزادراهی
۱۸
تیر

جزییات پرداخت عوارض الکترونیک آزادراهی توسط اپلیکشین

در ساختار جدید الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی، صرفا با ثبت پلاک خودرو می توان به راحتی پرداخت عوارض را انجام داد. برای سهولت کاربران جهت این کار، راهکارهای...

ادامه مطلب