صدور مفاصا حساب و رسید پرداخت‌های گذشته
۱۴
آبان

صدور مفاصا حساب و رسید پرداخت‌های گذشته

با توجه به امکان مشاهده جزئیات تردد از ایستگاههای عوارض الکترونیک آزادراهی و همچنین جزئیات سوابق پرداخت مربوط به عوارضی ها، سامانه آیتول در جهت تکمیل نمودن سبد خدمات...

ادامه مطلب