شناسه یکتا خودرو و یا کد VIN چیست ؟
۲۷
شهریور

شناسه یکتا خودرو و یا کد VIN چیست ؟

با توجه به اضافه شدن امکان مشاهده جزئیات تردد از ایستگاههای عوارض الکترونیک آزادراهی و همچنین جزئیات مربوط به سوابق پرداخت مربوط به عوارضی ها در سامانه آیتول، این...

ادامه مطلب